Akademiye Hazırlık Programı

Bu programın öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmasının yanısıra, derslerdeki eksikliklerini de giderecek bir şekilde düzenlenmesi ve uygulanması planlanmaktadır. Bu kapsamda Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe/Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe/Sosyoloji ve İngilizce dersleri verilecek, yapılacak etüt faaliyetleri ile de müfredattaki eksiklikler kapatılmaya çalışılacaktır. Haftasonu üniversite sınavına yönelik derslerin verilmesi, hafta içi de hem üniversite sınavına, hem de müfredatta öğrencilerin eksik kaldığı kısımlara yönelik etütlerin yapılması öngörülmektedir.

Derslerde kullanılacak eğitim materyallerinin tespiti hususu ilgili eğitimcilere bırakılacak ve bu kapsamda geniş çaplı bir araştırma yaptırılacaktır. Ayrıca butik dershane modeline kısmen benzeyecek şekilde tasarlanan akademi lise üniversite sınavına hazırlık faaliyetleri kapsamında bir dershanede olması gereken başka unsurların da yer alması gerekmektedir. (Optik Okuyucu vb.) Bu konu da yine eğitimcilerle yapılacak görüşmeler sonucunda netleştirilecektir.

Akademiye hazırlık programındaki bir diğer önemli husus PDR Uzmanı ve/veya Ergen Psikoloğu’nun proje bünyesine katılmasıdır. Bu kapsamda yukarıda da belirtilen ve bir bayan ile bir erkekten oluşan PDR ekibinin hem sınavlara yönelik hem de öğrencilerin gelişimlerine yönelik faaliyetler içinde aktif yer alması, kurumsal verimliliği fazlasıyla etkileyecektir. Bu uzmanların kişiler ve/veya gruplarla yapacağı terapi vb. faaliyetlerin bu projede hedeflenen seviyeye gelinmesinde önemli katkısı olacağı düşünülmektedir. Buradaki önemli husus bu faaliyetlerin değerler eğitimi faaliyetleri ile bütünleşik düşünülmemesi ve kendi içinde ayrı bir bütünlüğe haiz olmasıdır. Fakat yine de olası bu tip personel alımında birimin vizyon, misyon, amaç ve faaliyetleri göz ardı edilmemelidir.

Değerler Eğitimi Faaliyetleri
Atölye Çalışmaları
Kulüp Faaliyetleri
Kültürel Programlar