Yazarlık ve Çizerlik Atölyesi

Ön Kayıt Başvuru Formu

T.C. Kimlik No
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Kategori
Cep Telefonu
Sınıf Düzeyi
Okul
Veli Adı Soyadı
Veli Cep Telefonu
İkamet Ettiği İlçe

Bilgievleri Yazarlık ve Çizerlik faaliyetlerinin tümünde kaydedilen görüntü, ses gibi kişisel veriler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Bilgievleri tarafından saklanabilir çeşitli süreçlerde sosyal medya hesaplarında paylaşabilir ve haber metinlerinde kullanabilir. Kayıt yaptıran her velimiz, bu konudaki açık rıza beyanını kabul etmiş olmaktadır.

Bilgievleri Yazarlık ve Çizerlik faaliyetinde çıkan eserler için Telif (Kullanım) Hakkı:

A. Yazarlık ve Çizerlik Atölyesinde ödül (derece, özel ödül, mansiyon) ve sergileme alan veya satın alma uygulanan Yazarlık ve Çizerlik eserlerinin yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eserlerin sahipleriyle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Bilgievleri kurumuna ait olacaktır. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır. Eserlerin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez.

B. Kullanılan eserler için, eser sahiplerinin sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eser(ler)inin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

C. Eser(ler)inin sahibi olan katılımcı, eserlerin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eserler üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eserler üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.

D. Sergilemeye değer bulunan ve satın alınan eserler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.