Akademi Lise Nedir?

Akademi Lise, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan ve sadece liselilerin gidebileceği bir merkezdir.

Akademi Lise’de amacımız gençlerimizin vakitlerini faydalı aktivitelerle geçirmelerini sağlamak, böylece hem eğitim yönünden hem de sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

Ayrıca uzman eğitimci kadromuz ve rehberlik hizmetlerimizle gençlerimizin okuldaki derslerini desteklemeyi ve onları sınavlara hazırlamayı hedeflemekteyiz.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında açılması planlanan Akademi Lisemiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak Kocaeli halkının hizmetine sunulacaktır.

Neden Akademi Lise

Bugün Türkiye’de birçok kuruluş, belediyeler ve diğer ilgili kamu kurumları gençlere yönelik önemli çalışmalar yapmaktadır, fakat kendi içinde bir bütünlük arz eden, salt o kesimi muhatap alan, hayatlarının en önemli evresini sağlıklı ve faydalı bir şekilde geçirmelerine yardımcı olan bir organizasyonun eksik olduğu gerçeği ortadan kalkmamıştır. Akademi Lise Projesi işte bu eksikliği tamamlamak amacı güden bir proje olarak ortaya koyulmuştur.

Ülkemizde değerler eğitimi vd. eğitim faaliyetlerinin özellikle ilkokul ve ortaokulda okuyan gençlere hitap etmesi, salt -ergenlik süreci ve diğer menfi nedenlerden dolayı asıl ilgilenilmesi gereken kesim olan- lise gençliğine yönelik bu yönde bir çalışma olmaması Akademi Lise projesinin önemi hakkında bizlere fikir vermektedir.

Vizyon

Akademi Lise sürekli değişen ve gelişen dünya şartlarına entegre olup, asimile olmayan bir gençlik ülküsünden hareketle; milli ve moral değerlerini mevcut sosyolojinin içinde koruyabilen bir Kocaeli lise gençliği idealize etmektedir.

Misyon

Akademi Lise Kocaeli lise gençliğine bütüncül bir paradigma ile yaklaşmakta ve dezavantajlı grupları da sistemin içerisine dahil ederek geleneksel değerlerinden kopuk olmayan, maddi-manevi tüm unsurlarıyla ülkenin geleceğine hizmet edebilecek bir gençlik oluşumunu amaçlamaktadır.