Bilgi Destek Programı

Öğrencilerimizin okullarındaki derslerine takviye olması amacıyla planlanmış bir eğitim içeriğinden oluşmaktadır. Milli eğitim sistemini takip ederek, öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu desteğin verildiği ve bilgi destek programı adı ile anılan programdır. Bilgi akışının akıllı tahtalar ve güncel programlar eşliğinde aktarıldığı bu sistemde öğrenciler farklı teknik ve materyallerle bilgiye ulaşmaktadır. Sınıf içi iletişimin yüksek olduğu bu programda öğrenciler kendilerini rahat bir biçimde ifade ederken, not verme ile değerlendirme yöntemi uygulanmadığından çekinmeden eksikliklerini dile getirmektedir. Haftalık planlanan eğitim yapılanması içerisinde öğrenciler kendilerine ayrılan günde bilgi destek programına katılmaktadırlar. Öğrencilerimiz bilgi destek programı doğrultusunda günlük 3 veya 4 saat eğitim görmektedir. Eğitim içerisinde Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce ve değerler eğitimi bulunmaktadır. Haftanın yedi günü açık olan Bilgievleri’nde eğitim öğleden önce ve öğleden sonra şeklinde yapılmaktadır. Öğleden sonra okulda bulunan öğrencilerimiz öğleden önce Bilgievi’nde faaliyetlere katılırken öğleden önce okulda bulunan öğrencilerimiz öğleden sonra Bilgievi’nde faaliyetlere katılmaktadır.

Türkçe Eğitimi

İlkokul döneminde (1, 2. ve 3. sınıf) bulunan öğrencilere kulüp faaliyeti şeklinde uygulanmaktadır. Öğrenciler ders içeriğinde arkadaşlık ilişkilerini, sosyalleşmeyi ve kelimeleri doğru telaffuz edebilmeyi öğrenmektedirler. Bu sınıflarda eğitmenlerimiz öğrencilere daha fazla örnek olay üzerinden konu anlatmaktadır. Bilgi akışı klasik yöntemlerin dışına çıkarak oyun ve görsel materyal üzerinden devam etmektedir. Sınıf sistemi içerisinde kendisinden beklentilerin farkında olan eğitmenler öğrencilerin derslerini severek ilgi ile takip etmelerini de amaçlamaktadır. Sınıf öğretmenlerimiz işledikleri konuları sınıf defterine yazarak Milli eğitim müfredatı ile uyumlu bir şekilde devam etmektedir.

Ortaokul döneminde (4, 5. ve 6. sınıf) bulunan öğrencilere bilgi aktarımı eğlenceli ve eğitici materyallerle sunulmaktadır. Bu dönemdeki öğrenciler, sınıf içerisinde aktif olmayı seçtiklerinden dolayı eğitmenler daha fazla söz hakkı vererek öğrencilerin kendini ifade etmelerini sağlamaktadır. Öğrencilerimize eğitim içerisinde verilen hikâye ve metinlerle okuma alışkanlığı da kazandırılması hedeflenmektedir.

7 ve 8. sınıf döneminde bulunan öğrencilerimize eğitmenlerimiz sınava yönelik bilgi akışı sağlamaktadır. Genellikle zorlanılan konular üzerinde derinlemesine anlatım uygulanırken, değerlendirme aşamasında da farklı materyaller kullanılmaktadır. Talep edilen test ve yazılı kaynaklar öğrencilere önümüzdeki dönemlerde sunulacak ve sınava hazırlanılmasında yardımcı olunacaktır. Bu dönemde bulunan öğrenciler gelişim döneminin en sancılı döneminde olduklarından sosyal öğrenmeye en yatkın gruptur. Dolayısıyla tüm eğitmenlerimiz öğrencilerimize birer rol model olacaklarının farkında olarak davranmaktadırlar. Eğitmenlerimiz alanlarında uzman kişiler arasından seçilmektedir.

Matematik Eğitimi

İlkokul döneminde bulunan (1 ve 2. sınıf) öğrencilerimize basit matematik terimlerinin eğitimi eğlenceli sunumlar eşliğinde verilmektedir. Öğrencilerimiz bu dönemde matematiği eğlenceli bir şekilde öğrenmektedir. 1. sınıfta bulunan öğrenciler okuma ve yazma öğrenmemiş olduklarından eğitimleri görsel materyaller üzerinden sürdürülmektedir. 2. sınıf öğrencilerimiz ise okuma yazma sıkıntılarını yavaş yavaş aştıklarından bu dönemdeki öğrencilerimize görsel materyal yanında yazılı materyal desteği de sunulmaktadır.

İlkokul döneminde bulunan 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz matematiğin temel kuralları anlatılarak milli eğitim müfredatı uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin tamamının derslerini sevmesi ve istekle bu derse çalışması için eğitimcilerimiz önemli rol üstlenmiştir.

Ortaokul seviyesinde bulunan öğrencilerimiz matematiğin temelini öğrenmiş olduklarından daha ileri seviye eğitim verilmeye başlanmıştır. Bilgievleri’nin çevresi itibarı ile uygulamalarda esneklik görülmektedir. Eğitmenlerimiz sınıfın seviyesine uygun materyal desteği ile ders sunumunu gerçekleştirmektedir. Önümüzdeki dönemde uygulanacak sistem ile öğrencilerimizin ders değerlendirmeleri deneme sınavları ile yapılacaktır. Bu sınavlar analiz edilerek öğrenilemeyen veya iyi öğrenilen konular belirlenerek takviye dersler gerekirse uygulamaya koyulacaktır.

Fen Bilimleri Eğitimi

Fen bilimleri eğitiminde de diğer alanlarda olduğu gibi milli eğitim müfredatı takip edilmektedir. Eğitmenlerimiz bu sistem içerisinde uygulanan deneyleri yıl içerisinde düzenlenen Bilim merkezi etkinliklerinde öğrencileri ile yapmaktadır. Sınıflarımızda bulunan akıllı tahta ve kaynak kitaplar eşliğinde bilgi aktarımı öğrencilere yapılmaktadır. Öğrencilerimize bilgi aktarımı görsel materyal, eğlenceli aktivite, ev ödevleri ve el işçiliği şeklinde uygulanmaktadır.

İngilizce Eğitimi

İlkokul ve ortaokul eğitimi birbirinden farklılıkla içerse de eğitimin temeli aynı konu üzerinde durmaktadır. Öğrencilerimiz derslerini sevmeli, aktivitelere istekli katılmalı ve ders hakkında olumlu tutum, davranışlar sergilemeli. İngilizce eğitimlerimiz kış ve yaz dönemi olmak üzere iki plan çerçevesinde yürütülmektedir. Kış dönemi (okul dönemi) eğitimlerimiz standart müfredat aktarımı ve eğlenceli aktiviteler şeklinde devam etmektedir.

Yaz dönemi eğitimlerimiz ise İngilizce yaz kampı şeklinde devam etmektedir. İngilizce yaz kampında yıl içerisinde derslerine devam eden ve İngilizce eğitimine yatkın, istekli öğrenciler seçilmektedir. Sınıf ve şartların imkân verdiği uygun sayıda öğrencinin katılımıyla öğleden önce İngilizce okuma, yazma, konuşma ve dinleme eğitimleri verilirken öğleden sonra öğrencilerle günlük yaşamda yapılan aktiviteler İngilizce konuşarak yapılmaktadır. Örneğin; Pazar alış verişine çıkıldığında meyve ve sebzelerin isimleri, gidilen yerin isimleri, kullanılan araçların ve karşılaşılan durumların İngilizce aktarılması planlanmış ve daha çok Bilgievi dışı faaliyetlerle tamamlanmıştır.

Değerler Eğitimi
Kulüp Faaliyetleri
Kültür Gezileri
Yaz Etkinlikleri
Rehberlik Hizmetleri